privolanie sestry v nemocnici

Nemocnica / Domov dôchodcov

PRIVOLANIE SESTRY

Každá posteľ je vybavená vlastným tlačidlom pre privolanie sestry. Po stlačení tlačidla sa informácia s konkrétnym číslom postele personálu zobrazí na náramkových hodinkách.

privolanie zdravotného personálu privolanie zdravotného personálu

Potrebné komponenty:

Tlačidlá pre umiestnenie na lôžka
Hodinky pre personál
Aplikácia pre manažment (v príprave)

privolanie sestry

záznam volaní sestry

privolanie sestry domov dôchodcov

privolanie sestry štatistiky

 

Kontakt