Reštaurácia

PRIVOLANIE OBSLUHY KUCHÁROM

Stlačením tlačidla je kuchár schopný privolať personál. Jedlo je tak vždy vynášané čerstvé a zároveň sa eliminujú zbytočné cesty obsluhy do kuchyne. Informácia sa personálu zobrazuje na náramkových hodinkách.

 

Potrebné komponenty:

Tlačidlá pre umiestnenie v kuchyni
Hodniky pre personál

Kontakt